Loďka - Plujeme na jedné lodi

Plujeme na jedné lodi s dětmi a jejich rodiči. Vytvořili jsme pro vás prostor pro přirozenou hru, pro dětské dovádění, pro setkávání dětí a rodičů.

Jsme parta nadšených mladých lidí, s vysokou kvalifikací z oboru zdravotnictví, pedagogiky, dlouholetou praxí v péči o děti. Nápad na vytvoření multifunkčního prostoru pro hlídání dětí, volnočasových aktivit pro rodiče a děti vznikl na základě naléhavé potřeby rodičů mít možnost na několik hodin v týdnu nechat pohrát vaše dětičky v prostoru s ostatními dětmi, bez složitých rezervačních podmínek, možnost dítě umístit na několik hodin měsíčně stejně tak jako využít pouze jednorázového vstupu. Dětský koutek je zřízen v prostorách zdravotnického střediska jako součást rehabilitace. Jeho důležitou funkcí je nabídnout hlídací služby rodičům, kteří potřebují jít k lékaři a na jednotlivé terapie. Klademe si za cíl vytvořit bezpečné, klidné, moderně vybavené prostředí pro setkávání rodičů a dětí. Dbáme na správné držení těla a respektujeme zdravý pohybový vývoj dětí v rámci pohybových aktivit v Loďce.
V prostorách koutku budou probíhat pravidelné volnočasové aktivity jako například pohybové hrátky s fyzioterapeutem a pedagožkou MŠ, seminář pro předškoláky, semináře manipulace s miminky, možnost doučování ZŠ dle individuální domluvy, hravá terapie, minidílničky. Organizujeme spoustu online i onsite seminářů, přednášek pro laickou veřejnost i odborníky. Využíváme moderního objednávacího systému webooker.

 

Přihlášení do kurzů, nabídka zde: https://lodka.webooker.eu/