DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ

Základem každé kvalitní fyzioterapie je podrobné vstupní vyšetření. Fyzioterapeut si provede u každého dítěte:

  • kineziologický rozbor
  • hodnocení stavu hrubé a jemné motoriky
  • vyšetření primárních reflexů
  • polohové testy dle vývojové kineziologie u dětí do jednoho roku a hodnocení spontánní hybnosti

U mladých sportovců a větších dětí provádíme výkonnostní testování, vyšetření na podobarometrickém chodníku, funkční testování, počítačovou diagnostiku pomocí surfacer systému a podoscanneru. Veškerá vyšetření lze konzultovat s rehabilitačním lékařem a dětským neurologem, kteří s námi úzce spolupracují na jednom pracovišti.

Cena vyšetření 1500 Kč.