Jmenuji se Helena Bultasová a již 10 let pracuji jako dětský fyzioterapeut na rehabilitaci u dětí od narození po školní věk. 

Ve své práci využívám komplexní rehabilitační metody na neurofyziologickém podkladu jako je například Vojtova reflexní lokomoce, cvičení v závěsu (S-E-T), cvičení dle Roswity Brunkow a akrální koaktivační terapie (ACT). Do mé ordinace přicházejí rodiče s dětmi pro zhodnocení úrovně jemné a hrubé motoriky, stavu páteře, celkového držení těla. Ve své práci poskytuji péči o děti s různým stupněm centrální koordinační poruchy (CKP), ať už jde o ty závažné jako dětská mozková obrna, centrální hypotonie, hypertonie, paréza brachiálního plexu nebo lehčí jako predilekce hlavy, břišní koliky, pupeční kýly, vývojové vady kyčlí a další poruchy pohybového aparátu.

Často se stávám koordinátorem péče, aby dítě nebylo přehlcené množstvím terapií v jednom okamžiku. Díky osobní zkušenosti se specializuji na děti s různými genetickými syndromy i kombinovaným typem postižení, děti předčasně narozené. 

Vztah rodiče a dítěte považuji za výjimečný, tedy vždy respektuji jejich individuální potřeby a tempo. 

Díky vzdělání, které je fyzioterapeutické i speciálně pedagogické, ráda kombinuji přístupy při nastavení optimálního programu. Klientem pro mne není pouze dítě, ale celá jeho rodina.

Snažím se vždy o zvolení realizovatelného cvičebního programu, který se přirozeně zakomponuje do denního režimu. Úzce spolupracuji s vedoucí fyzioterapeutkou pro dětskou část rehabilitace ve fakultní nemocnici v Motole, paní Mgr. Blankou Vlčkovou. Pravidelně společně zajišťujeme regionální workshopy pro specialisty ve Vojtově metodě pro západní Čechy.

Specializace

Děti s postižením (DMO, CKP, VVV, ortopedické vady, metabolické vady, genetické vady), děti s odchylkami v psychomotorickém vývoji, děti-sportovci, vadné držení těla, skoliózy, děti s ADHD, instruktor strolleringu.

Odborné vzdělání

 • SZŠ, Domažlice
 • Bakalářské studium ZČU, Fakulta zdravotnických studií, obor: Fyzioterapie
 • Magisterské navazující studium, UK Praha, obor: Speciální pedagogika
 • praxe: Fakultní nemocnice Plzeň, Nemocnice u sv. Jiří, lázeňská péče Mariánské Lázně, rehabilitační oddělení nemocnice Domažlice, Jedličkův ústav v rámci SPC vzdělávání, centrum Paraple Praha, FN Olomouc, FN Motol, Pedagogická poradna Domažlice
 • diplomová práce Děti s tělesným postižením v běžné škole, děti s VDT
 • bakalářská práce Alternativní postupy vs klasické přístupy ve fyzioterapii
 • individuální praxe – supervize u Mgr. Blanky Vlčkové (výukový Vojta terapeut), vedoucí fyzioterapeut pro dětskou část FN Motol
 • mezinárodně certif. terapeut CLASI (https://www.cl-asi.org/directory)
 • terapeut senzorické integrace podle J. Ayres
 • Certif. Terapeut pro testování EASI, senzorický profil
 • mezinárodně certifikovaný kurz MZČR Vojtova metoda, RL corpus 2013- 2015
 • člen Vojtovy společnosti od roku 2013, organizátor terapeutických supervizních regionálních skupin pro Vojtovu terapii v ČR
 • Využití nových konceptů v terapeutické praxi u dětí s DMO, Rigas A. Dimakopoulos, MSc
 • Akrální koaktivační terapie ACT v pediatrii, PhDr. Ingrid Palaščáková Springerová, PhD.
 • kompletní výcvik na Terapimasteru S-E-T koncept, kurz 1-4
 • certifikovaný kurz metody Brunkow
 • certifikovaný kurz funkční mobilizace dle Mojžíšové
 • kurz léčba DMO, základy Bobath terapie
 • léčba idiopatické skoliózy, segmentální centrace dle Švejcara
 • kurz funkční manuální terapie dle Tichého
 • cvičení na labilních plochách a velkých míčích dle Špringerové, cvičení funkční dynamické stabilizace
 • SM systém – MUDr. Smíšek
 • diagnostika a terapie hrou
 • sportovní fyzioterapie
 • diferenciální diagnostika dle Gitle Kirkesoly
 • diferenciální diagnostika a léčba dolní končetiny, aplikace speciálních vložek Superfeet
 • Kurz neurovývojové terapie Marja Volemmanová 2017
 • seminář alternativní a augmentativní komunikace – Pavla Skalová, raná péče Stodůlky
 • čínská medicína: kurz pulzová dignostika Dušan Tomek, kurz Meridiánové masáže
 • Reflexní masáž plosky, Dornova a Breussova metoda, ACU-M, Surfacer systém
 • kinesiotaping NiTO Denko original certificate
 • Gogo babies therapy original US certificate for Gogo Babies by Ellyne Skove
 • Dětská jóga dle Hanky Luhanové
 • Speciální pedagog. diagnostika a léčba hrubé a jemné motoriky, grafomotorika
 • jazyky: anglický jazyk B2, německý jazyk, základy český znakový jazyk, AAK. Obrázkový systém, MAKATON, Piktogram, Voks