INDIVIDUÁLNÍ DĚTSKÁ FYZIOTERAPIE

Na naší ambulanci se věnujeme dětičkám od novorozeneckého věku, kojencům a batolátkům. Dětem v předškolním a školním věku nabízíme terapie zábavnou, hravou formou. Během těhotenství, porodu i po něm se v životě dítěte děje mnoho změn. Někdy průběh není zcela ideální a může docházet k různým odchylkám ve vývoji motoriky. Správně vedeným speciálním cvičením lze obtíže zaléčit a vyřešit tak budoucí zdravotní komplikace. Jmenuji se Helena Bultasová Šosová a jsem dětský fyzioterapeut. Ve své práci využívám komplexní  rehabilitační metody  jako je například Vojtova reflexní lokomoce, cvičení v závěsu (SET), cvičení dle Roswity Brunkow, akrální koaktivační terapie (ACT) a mnoho dalších. Doprovázím děti od narození na cestě psychomotorickým vývojem.

Vojtova metoda

Komplexní terapeutický a diagnostický systém. Ovlivňuje svaly nejen v dané oblasti působení, ale hlavně ovlivňuje celý pohybový vzor již na úrovni centrální nervové soustavy. Ovlivní vždy celý organismus najednou. Svaly se pak mohou organizovat ve správné „zdravé“ posloupnosti tak, aby plánovaný pohyb byl co možná nejideálnější. Využívá principu, že každý člověk má v mozku uložené správné pohybové vzory, které jsou geneticky předprogramované a jsou pouze během života z různých příčin zcela nebo částečně blokované. Vojtovou metodou aktivujeme nepoužívané (oslabené) svaly. Lze také ovlivnit vysoké napětí svalů, hypertonus a tzv. spasticitu. Při správné aktivaci dochází rovněž k odblokování kloubů. Díky spouštění správných svalových řetězců lze upravovat asymetrie v držení těla. Za doprovodný příznivý efekt považujeme ovlivnění na úrovni jemné motoriky, řeči, koncentrace. Vojtova metoda ovlivňuje též pohyby nevědomé, jako například dýchání.

Možnost využití:

  • onemocnění neuromuskulární – centrální a periférní parézy (DMO, tortikolis, paréza perif. nervů jako např paréza plexu brachialis, paréza n facialis atd.)
  • vrozené a získané vady pohybového aparátu (dysplazie kyčlí, skolióza, kiss, svalové dystrofie syndrom, predilekce hlavy, plagiocephalie …)
  • genetické syndromy a s nimi spojené opoždění vertikalizace, hypotonie, predilekce (syndrom Down, syndrom Prader Willi, Rubinstein Taybi syndrom ..). Lze využít jako pomocnou metodu v léčbě dysfazií, afází, poruch pozornosti ADHD, ADD.

Výhodou metody je její přesnost , možnost zahájení v novorozeneckém období, zacílení na konkrétní problém a okamžitý efekt pocvičení.

Akrální koaktivační terapie

ACT dle Ingrid Palaščákové Špringerové (Akrální koaktivační terapie a metoda Brunkow). Komplexní terapie využívající aktivace centrální nervové soustavy přes aktivní stabilizaci v jednotlivých pozicích, které odpovídají základním vývojovým fázím dítěte do 1 roku života. Speciální cvičební metoda je založena na správném postavení dlaně a plosky nohy jako základních opěrných a tudíž stabilizačních pilířů pro rozvoj motoriky. Speciální stimulací kožních receptorů se pak zvyšuje dráždivost CNS a urychluje se ukládání správného pohybového vzoru. Tato metoda se využívá zejména u dětí s tělesným i kombinovaným postižením. Zároveň je vhodná v prevenci kulatých zad, skoliotického držení těla či oslabení svalů v oblasti páteře. Lze ho využít i jako kompenzační cvičení u sportovců.

S-E-T koncept - cvičení Redcord

Norský revoluční systém cvičení v závěsných lanech. Jsou zde kladeny nároky na intenzivní zapojení všech stabilizačních systémů lidského těla, které jsou potřebné pro pevnou páteř a dobré držení těla. Rozvíjí koordinaci, stabilitu, rychlou orientaci a vnímání změny polohy. Jde o komplexní zapojení těla při zajištěné bezbolestné terapii i v akutních stavech. Zároveň labilní prostředí více stimuluje senzomotorické reflexy, jsou drážděny receptory pro tlak i polohu, tudíž je stimulována CNS. Tento koncept je vhodný pro určení slabého článku pohybového vzoru. Terapie je velmi individuální a cílená pro konkrétního klienta.

Cílem našeho snažení nemusí být vždy léčba již vzniklých zdravotních problémů. Často se snažíme o preventivní opatření. Zachytit a včasně ovlivnit odchylky ve vývoji děťátka v co možná nejmladším věku tak, aby se mohl zdravě vyvíjet růst.

Dbáme na trpělivý a respektující přístup k mamince, tatínkovi i dítěti. Dveře mají otevřené i další rodinní příslušníci, kteří se chtějí do cvičení také zapojit. Využíváme nejmodernějších terapeutických postupů k vytvoření léčebného programu cíleně pro vaše dítě.

Indikace:

  • neurologická onemocnění všeho druhu (DMO, parézy, hypertonie, hypotonie, SMA), komplexní přístup u předčasně narozených dětí, oploštění záhlaví (predilekce), skoliozy
  • břišní koliky, pupeční kýly, zácpy, řešení GIT refluxu
  • poporodní zlomeniny , zhmožděniny či poškození svalů
  • ortopedické vrozené a vývojové vady
  • genetické syndromy