Smlouvy s pojišťovnami

Smlouvy máme uzavřené s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
  • 213 RBP, zdravotní pojišťovna

Pokud chcete využít úhrady přes pojišťovnu, musíte si zajistit poukaz FT od lékaře (pediatr, ortoped, neurolog, rehabilitační lékař) s příslušnými kódy pro provedení fyzioterapie a vyšetření. Příklady kódů a jak má poukaz být rozepsán? Výkon 21001 komplexní kineziologické výkon, 21413 měkké mobilizační techniky, 21221 cvičení neurofyziologickém podkladu, Vojtova metoda, Bobath terapie, senzomotorická stimulace.