Bc. Tereza Beranová - dětský fyzioterapeut

 • Vzdělání: bakalářské studium Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra obor Sportovní a kondiční specialista
 • Vyšší zdravotnická škola Dr. Ilony Mauritzové obor Diplomovaný fyzioterapeut
 • Certifikovaný Vojta terapeut – LR corpus, supervize Mgr. Blanka Vlčková FN MOTOL
 • Workshop DMO od narození po dospělost, Ivana Švecová, Mgr. Blanka Vlčková
 • kurz neurovývojové terapie dle Marji Volemannové
 • Mezinárodní kongres rehaspring 2017
 • Fyzioterapie u cystické fibrózy – absolventská práce
 • Nabídka volnočasových aktivit na základní škole – bakalářská práce
 • Kurzy: Klappovo lezení – ČÁPOVÁ, Jimramov
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánev. dna a inkontinence
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy
 • Posturální cvičení s využitím labilních ploch
 • Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
 • Fyzioterapie u vrcholových sportovců
 • Míčková facilitace
 • Reflexní terapie plosky nohy
 • Zaměření: skoliozy, děti VDT, poúrazové stavy (ramene, kolene), děti a dospělí sportovci

Bc. Lucie Tvardíková - ergoterapeut

 • Nyní na mateřské dovolené
 • Specializace: ergoterapie dětí a dospělých, léčba poruch hybné soustavy, terapie hrou u dětí, grafomotorika, prvky senzorické integrace, neurologické diagnózy, stavy po CMP, ergonomie pracovního prostředí, úprava domácího prostředí, konzultant pomůcek pro klienty s postižením
 • Vzdělání: Státní jazyková škola Plzeň (Anglický jazyk)
 • VŠ ZČU Fakulta zdravotnických studií, obor: Ergoterapie
 • Září 2016 DS Kdyně – ergoterapeut
 • Březen 2017 Rehabilitace ŠOS, Poliklinika Domažlice
 • Kurzy a semináře: NDT Bobath koncept – basic kurz
 • NDTA – neurovývojová terapie Marja Volemannová
 • Kurz synergické reflexní terapie centrum Spirála
 • Seminář komprehenzivní rehabilitace spinálních pacientů
 • Odborná stáž Ergoterapie FN MOTOL pod vedením Mgr. Dvořákové, Mudr. Dyrhonové
 • Základy smyslové aktivizace
 • Kurz paliativní péče
 • Základy kinestetické mobilizace
 • Kineziotaping EduSpa College
 • Praxe: FN Plzeň – rehabilitační lůžkové oddělení a ambulantní ergoterapie, FN Plzeň – dětská ergoterapie, neonatologické oddělení, RHB Šos Domažlice, RHB oddělení psychiatrie, neurologie Dobřany, ÚSP Zbůch