Bc. Lucie Tvardíková - ergoterapeut

 • Specializace: ergoterapie dětí a dospělých, léčba poruch hybné soustavy, terapie hrou u dětí, grafomotorika, prvky senzorické integrace, neurologické diagnózy, stavy po CMP, ergonomie pracovního prostředí, úprava domácího prostředí, konzultant pomůcek pro klienty s postižením
 • Vzdělání: Státní jazyková škola Plzeň (Anglický jazyk)
 • VŠ ZČU Fakulta zdravotnických studií, obor: Ergoterapie
 • Září 2016 DS Kdyně – ergoterapeut
 • Březen 2017 Rehabilitace ŠOS, Poliklinika Domažlice
 • Kurzy a semináře: NDT Bobath koncept – basic kurz
 • NDTA – neurovývojová terapie Marja Volemannová
 • Kurz synergické reflexní terapie centrum Spirála
 • Seminář komprehenzivní rehabilitace spinálních pacientů
 • Odborná stáž Ergoterapie FN MOTOL pod vedením Mgr. Dvořákové, Mudr. Dyrhonové
 • Základy smyslové aktivizace
 • Kurz paliativní péče
 • Základy kinestetické mobilizace
 • Kineziotaping EduSpa College
 • Praxe: FN Plzeň – rehabilitační lůžkové oddělení a ambulantní ergoterapie, FN Plzeň – dětská ergoterapie, neonatologické oddělení, RHB Šos Domažlice, RHB oddělení psychiatrie, neurologie Dobřany, ÚSP Zbůch

Mudr. Soňa Budková - dětský neurolog

 • absolventka LF UK Plzeň – obor Všeobecné lékařství – r. 1988
 • atestace Pediatrie I. stupeň – r. 1991
 • odborná stáž Vývojová neurologie FTN Praha – Krč – r. 1996
 • odborná stáž Časná diagnostika hybných poruch – FTN Praha – Krč – r. 1996
 • nástavbová atestace Dětská neurologie – 1999
 • specializovaná způsobilost v oboru dětská neurologie – r. 2008
 • specializovaná způsobilost v oboru PLDD – r. 2010
 • licence pro obor dětská neurologie ČLK pro výkon samostatné praxe, funkce odborného zástupce a poskytování poradenských služeb – r. 2001
 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů vydaný ČLK – r. 2018
 • pravidelná účast na odborných kongresech a dalších vzdělávacích a specializačních akcích
 • člen České pediatrické společnosti J.E.Purkyně
 • člen České lékařké společnosti J.E.Purkyně
 • člen České a slovenské společnosti dětské neurologie

Miroslava Rosenbergerova