INTENZIVNÍ PROGRAM FYZIOTERAPIE

Každý program je strukturován do bloku v délce trvání minimálně 5 dnů. Každý den obsahuje 4 a více hodin terapie. Program je vždy nastavován dle individuálních potřeb klienta a vstupního vyšetření týmu specialistů (lékař, fyzioterapeut, popř. ergoterapeut). Cena celkového programu se odvíjí od délky pobytu, počtu jednotlivých vyšetření a procedur u každého klienta zvlášť.

Program Fyzio 1

 • vstupní a výstupní vyšetření rehabilitačním lékařem
 • konzultace s hlavním fyzioterapeutem, návrh rehabilitačního programu
 • individuální fyzioterapie zaměřené na konkrétní problém
 • blok fyzikální terapie (elektroléčba, vodoléčba, termoterapie, laser, masáže)
 • instruktáž rodinného příslušníka pro základní denní cvičení
 • doporučení dalších možností doplňkových terapií, postupů v rámci dlouhodobého rehabilitačního plánu, tzn. nasměrování a koordinace dosavadních a budoucích terapií, návrh dostupných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
4 hodiny denně, časový harmonogram se individualizuje dle vstupního vyšetření a potřeb dítěte, rodiny, 1 blok (5 dní)

Program Fyzio Ergo

 • vstupní- výstupní vyšetření rehabilitačním lékařem
 • komplexní vyšetření, konzultace s hlavním fyzioterapeutem
 • individuální fyzioterapie zaměřené na konkrétní problém
 • ergoterapie 2 x v týdnu 60 minut
 • blok fyzikální terapie (elektroléčba, vodoléčba, termoterapie, laser, masáže)
 • instruktáž rodinného příslušníka pro základní denní cvičení
 • doporučení dalších možností doplňkových terapií, postupů v rámci dlouhodobého rehabilitačního plánu, tzn. nasměrování, jak dál s dítětem pracovat v budoucnosti, návrh dostupných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Cena za 4 hodiny denně, 1 blok

Senzorický program Ayres

 • Intenzivní program jehož základem je kombinace metod, které podporují motorické, kognitivní funkce v závislosti na smyslovém vnímání. Díky tomu jedinec lépe přijímá nové informace, zpracovává je a následně na ně správně reaguje. 
 • Cílem intenzivního programu je dosažení vyšší úrovně participace – zapojení jedince v běžném životě a denních činnostech. 
 • Terapie probíhá v hravém prostředí senzorické tělocvičny, která umožňuje posílit silné stránky dítěte a vyzkoušet v praxi mnoho strategií, které se v běžném životě zdají obtížné. 
 • Kombinace metod se vždy individuálně nastavuje pro každého klienta a rodinu zvlášť. 
 • Program obsahuje: Diagnostiku EASI a senzoric processing measure + zpracování zprávy
 • Terapie 2-4 hod denně zaměřené na individuální potřeby jedince Senzorická integrace podle Ayres, neurovývojová terapie, senzomotorická terapie, grafomotorika, jogová terapie, terapie hrou 
 • Měkké techniky, orofacialní stimulace, SRT

U každého programu lze libovolně upravovat stanovenou nabídku služeb, časy, konkrétní terapie navýšit či ubrat podle doporučení lékaře, fyzioterapeuta a po konzultaci s rodinou. Je pouze na vás, co si z naší nabídky vyberete, ochotně pomůžeme sestavit léčebný program šitý přímo na míru.

Tyto služby nejsou hrazené z všeobecného zdravotního pojištění.

Ceník služeb

Program Fyzio 1 týden ………. 17 500,- Kč / 1 blok

Program Fyzio-Ergo 1 týden ………. 18 500,- Kč / 1 blok

Kognitivně-motorický program ………. 18 500,- Kč / 1 blok

 

Platba předem na účet nebo lze hradit kartou na místě. Veškeré podrobnosti na telefonu 728 880 268 nebo emailem helenasosova@gmail.com . Parkování zdarma v areálu zdravotnického střediska. Primárně neposkytujeme ubytování.

 

PROGRAM VHODNÝ PRO DIAGNÓZY:

 • CENTRÁLNÍ A PERIFÉRNÍ OBRNY V DĚTSKÉM VĚKU
 • VROZENÉ A VÝVOJOVÉ VADY PHYBOVÉHO APARÁTU (SKOLIOZY, DYSPLÁZIE)
 • GENETICKÉ SYNDROMY