INDIVIDUÁLNÍ DĚTSKÁ FYZIOTERAPIE

Na naší ambulanci se věnujeme dětičkám od novorozeneckého věku, kojencům a batolátkům. Dětem v předškolním a školním věku nabízíme terapie zábavnou, hravou formou. Během těhotenství, porodu i po něm se v životě dítěte děje mnoho změn. Někdy průběh není zcela ideální a může docházet k různým odchylkám ve vývoji motoriky. Správně vedeným speciálním cvičením lze obtíže zaléčit a vyřešit tak budoucí zdravotní komplikace. Jmenuji se Helena Bultasová Šosová a jsem dětský fyzioterapeut. Ve své práci využívám komplexní  rehabilitační metody  jako je například Vojtova reflexní lokomoce, cvičení v závěsu (SET), cvičení dle Roswity Brunkow, akrální koaktivační terapie (ACT) a mnoho dalších. Doprovázím děti od narození na cestě psychomotorickým vývojem.

Milé maminky  a tatínkové, přicházíte na rehabilitační oddělení, aby jste pomohli vašemu děťátku a naučili se společně zvládnout těžkosti v životě miminka. Po narození dítěte jsou, jak na ně samotné, ale i celou rodinu kladené vysoké nároky. Je velmi důležité najít si s dítětem pravidelný režim, ať už se jedná o krmení, koupání, přebalování, dobu určenou hře a odpočinek. Stejně tak to je se cvičením. Aby cvičení mělo smysl, má význam k tomu přistupovat s velkou ukázněností.

Cvičit přesně dle pokynů, 4x denně , vždy zacvičit obě strany pravou a levou a cvičební dávky rozložit rovnoměrně do celého dne. Poslední cvičení nesmí být později než hodinu před spaním. Cvičením stimulujete správný pohybový vývoj dítěte a opětovně nastartujete správné fungování svalů a tím celého těla. Je vědecky dokázáno, že správný pohybový vzor- správné držení těla, je to nejekonomičtější . Každé hrbení- neideální držení těla má vliv na rychlejší vznik únavy, deformaci kloubů,kostí a dřívější nástup bolestí.Dítě aby se cítilo spokojeně, musí být symetrické, musí umět točit volně hlavičku do obou stran, kopat si nožičkama, pást koníčky, hrát si libovolně s hračkami v jeho dosahu.

To, že Vaše děťátko v danou chvíli nezvládá určitou dovednost, jako třeba pást koníky, lézt, sedět , je vyústěním velmi složitého procesu. Jednotlivé svaly na těle se nezapojují ve správném pořadí tak , jak by v daném okamžiku měly. Časté je upřednosťnování pouze jedné strany a s ním spojené opomíjení strany druhé. Pokud by dítě zacvičeno nebylo, páteř  se naučí točit jen do jedné strany, místo rotace se na druhou stranu ukloní(skoliosa). To vše má vliv na:  postavení ruky při psaní ve škole, koordinaci při chůzi, běhu, lezení, chůzi bez držení za ruku, chůzi přes překážky, obratnost dítěte- šikovnost.

Je velmi důležité si uvědomit, že nejde o žádné trápení děťátka!Miminko neumí mluvit, vyjadřuje svým pláčem pouze nekomfort, který vzniká z toho, že cvičením aktivujeme oslabené svaly a chceme od dítěte v tu chvíli práci, výkon. A co si budeme povídat ani dospělému se dobrovolně pracovat kolikrát nechce, natož se mordovat v posilovněJ Rodiče,kteří s dítětem cvičí musí proto používat klidný hlas, během cvičení dítě nelitovat, ale spíše ho motivovat k lepšímu  výsledku. Představte si, že před cvičením je dítě na startovní čáře závodu a vy chcete, aby vyhrálo! Takže povely Super, jsi šikovný bojovník, tak teď mi dej ruku, stáhni bříško, makej! Jsou cestou k úspěchu. Vždy si kontrolujte, že vaše dítě s vámi při terapii komunikuje, spolupracuje. Děťátko by mělo okamžitě po zacvičení být rychle utišitelné. Vaše dítě je Váš partner při cvičení.

Kde cvičit: ideálně na masérském lehátku, případně vyšší stůl, kuchyňská linka, aby jste se nemuseli ohýbat. Necvičit nikdy na zemi. Na stůl si dejte žíněnku, která nebude klouzat nebo molitanové puzzle. Necvičit na dece! Dítě je při cvičení nahaté. Pokud se vám během cvičení vyprázdní, nejde o reakci na stres, ale s největší pravděpodobností jste byli úspěšní. Povedlo se vám zaktivovat svaly břicha, peristaltiku a hladké svalstvo močového měchýře. Cvičením se také často upravuje sání dítěte, dítě méně blinká. Upraví se plynatost, takže výborný prostředek, jaks e vyhnout kolikám.

Kdy je nutné cvičení vynechat: Cvičení vynecháte vždy, když bude vaše dítě mít teploty nad 37,5. Také necvičíte v den očkování a 7 dní po podání živé vakcíny(prevenar, priorix) dle domluvy s pediatrem. Rýma či kašel není důvodem pro vynechání terapie, pouze lze upravit dobu terapie v 1 dávce.

Pokud si nebudete jisti terapií nebo důvody terapie, prosím vždy se poraďte s rehabilitační lékařkou, která je Vám k dispozici.  Paní doktorka vás také bude průběžně zvát na kontroly, kde bude provádět tzv polohové testy. Ty mají za úkol zjistit, zda se děťátko zlepšuje, zda je terapie vedena cíleně a díky těmto vyšetřením se dá vyloučit vážnější onemocnění pohybového aparátu. Nebujte se Vašemu terapeutovi také sdělit, že je toho na vás třeba moc, že třeba nestíháte cvičit. Vztah založený na důvěře může jedině fungovat a jedině tak můžeme společně pomoct vašemu děťátku. Nechceme Vás nachytat, že neumíte cviky, nejste ve škole a vy  máte vždy právo na změnu či ukončení terapie.

Vojtova metoda

Komplexní terapeutický a diagnostický systém. Ovlivňuje svaly nejen v dané oblasti působení, ale hlavně ovlivňuje celý pohybový vzor již na úrovni centrální nervové soustavy. Ovlivní vždy celý organismus najednou. Svaly se pak mohou organizovat ve správné „zdravé“ posloupnosti tak, aby plánovaný pohyb byl co možná nejideálnější. Využívá principu, že každý člověk má v mozku uložené správné pohybové vzory, které jsou geneticky předprogramované a jsou pouze během života z různých příčin zcela nebo částečně blokované. Vojtovou metodou aktivujeme nepoužívané (oslabené) svaly. Lze také ovlivnit vysoké napětí svalů, hypertonus a tzv. spasticitu. Při správné aktivaci dochází rovněž k odblokování kloubů. Díky spouštění správných svalových řetězců lze upravovat asymetrie v držení těla. Za doprovodný příznivý efekt považujeme ovlivnění na úrovni jemné motoriky, řeči, koncentrace. Vojtova metoda ovlivňuje též pohyby nevědomé, jako například dýchání.

Možnost využití:

 • onemocnění neuromuskulární – centrální a periférní parézy (DMO, tortikolis, paréza perif. nervů jako např paréza plexu brachialis, paréza n facialis atd.)
 • vrozené a získané vady pohybového aparátu (dysplazie kyčlí, skolióza, kiss, svalové dystrofie syndrom, predilekce hlavy, plagiocephalie …)
 • genetické syndromy a s nimi spojené opoždění vertikalizace, hypotonie, predilekce (syndrom Down, syndrom Prader Willi, Rubinstein Taybi syndrom ..). Lze využít jako pomocnou metodu v léčbě dysfazií, afází, poruch pozornosti ADHD, ADD.

Výhodou metody je její přesnost , možnost zahájení v novorozeneckém období, zacílení na konkrétní problém a okamžitý efekt pocvičení.

Akrální koaktivační terapie

ACT dle Ingrid Palaščákové Špringerové (Akrální koaktivační terapie a metoda Brunkow). Komplexní terapie využívající aktivace centrální nervové soustavy přes aktivní stabilizaci v jednotlivých pozicích, které odpovídají základním vývojovým fázím dítěte do 1 roku života. Speciální cvičební metoda je založena na správném postavení dlaně a plosky nohy jako základních opěrných a tudíž stabilizačních pilířů pro rozvoj motoriky. Speciální stimulací kožních receptorů se pak zvyšuje dráždivost CNS a urychluje se ukládání správného pohybového vzoru. Tato metoda se využívá zejména u dětí s tělesným i kombinovaným postižením. Zároveň je vhodná v prevenci kulatých zad, skoliotického držení těla či oslabení svalů v oblasti páteře. Lze ho využít i jako kompenzační cvičení u sportovců.

S-E-T koncept - cvičení Redcord

Norský revoluční systém cvičení v závěsných lanech. Jsou zde kladeny nároky na intenzivní zapojení všech stabilizačních systémů lidského těla, které jsou potřebné pro pevnou páteř a dobré držení těla. Rozvíjí koordinaci, stabilitu, rychlou orientaci a vnímání změny polohy. Jde o komplexní zapojení těla při zajištěné bezbolestné terapii i v akutních stavech. Zároveň labilní prostředí více stimuluje senzomotorické reflexy, jsou drážděny receptory pro tlak i polohu, tudíž je stimulována CNS. Tento koncept je vhodný pro určení slabého článku pohybového vzoru. Terapie je velmi individuální a cílená pro konkrétního klienta.

Cílem našeho snažení nemusí být vždy léčba již vzniklých zdravotních problémů. Často se snažíme o preventivní opatření. Zachytit a včasně ovlivnit odchylky ve vývoji děťátka v co možná nejmladším věku tak, aby se mohl zdravě vyvíjet růst.

Dbáme na trpělivý a respektující přístup k mamince, tatínkovi i dítěti. Dveře mají otevřené i další rodinní příslušníci, kteří se chtějí do cvičení také zapojit. Využíváme nejmodernějších terapeutických postupů k vytvoření léčebného programu cíleně pro vaše dítě.

Indikace:

 • neurologická onemocnění všeho druhu (DMO, parézy, hypertonie, hypotonie, SMA), komplexní přístup u předčasně narozených dětí, oploštění záhlaví (predilekce), skoliozy
 • břišní koliky, pupeční kýly, zácpy, řešení GIT refluxu
 • poporodní zlomeniny , zhmožděniny či poškození svalů
 • ortopedické vrozené a vývojové vady
 • genetické syndromy

SKUPINOVÁ CVIČENÍ

Hledáte místo, kde si zacvičíte nejen s vaším miminkem, ale i vy sama? Nabízíme vám cvičení v malém kolektivu (max. 8 maminek s děťátkem). Hodiny probíhají v příjemném prostředí, které je snadno přístupné i s kočárky. Během cvičení se budeme společně věnovat vašemu děťátku formou říkanek, dotekových her a písniček. Naučíte se spousty pohybových básniček a také vás seznámíme s používáním interaktivních, psychomotorických, známých i netradičních pomůcek, které budou stimulovat psychomotorický vývoj vašeho děťátka. Terapeutická hodina je vedena odborně proškolenou instruktorkou kreativních a pohybových aktivit pro rodiče s dětmi dle Evy Kiedroňové a terapeutka Gogo babies by Ellyne.

Máme pro vás připravené cvičení pro nejmenší děti, batolata a kojence (aktuální rozpis probíhajících kurzů na tel: 601 593 371, instruktorka Martina Řezáčková). Každou středu s Mgr. Helenou Bultasovou cvičení Gogo babies pro děti 6-10 měsíců.

Interaktivní hravá a zábavná cvičební skupina pro děti a rodiče s využitím písní, tance, jógy, her, masáží a dechové práce s různými rekvizitami, stimulačními nástroji a aktivitami rozvíjejícími dítě i maminku. Jsou to skupiny určené všem rodičům a dětem, které chtějí smysluplně využít společný čas a současně se dozvědět maximum o zdravém vývoji svého miminka. Během cvičení se učíme jak podporovat děti ve všech vývojových polohách, zároveň posilujeme vzájemný vztah mezi rodiči a dětmi. Budeme pracovat s masážními i relaxačními technikami, které zlepšují svalové napětí dětiček. Aktivity jsou vytvořeny pro psychomotorický rozvoj, podporují růst a zároveň ctí vývoj a individualitu každého miminka. Vyškolený terapeut aktivně podporuje sebevědomí a sebeuvědomění všech účastníků, současně dává důraz na prohloubení, upevnění láskyplných vztahů a vybudování bezpečného, stimulujícího prostředí pro dítě. Cvičení je zábavné nejen pro miminka, které jsou zcela uchvácené, ale zároveň jednotlivé cviky jsou vždy určitým způsobem zaměřeny na posilování a bodyforming dospělých účastníků. Do hodin smí přijít každý včetně babiček, tatínků, tetiček. Všichni jsou zváni! Kapacita je omezena na 8 maminek s miminky. Naučíme se při tom také používat nejrůznější pomůcky, které naše děťátka podporují ve vývoji.
Podpora psychomotorického vývoje, zejména:
 • stimulace sensomotorického a vestibulárního systému
 • práce s rovnováhou
 • zlepšení zrakového, hmatového a sluchového vnímání
 • rozvíjení sociálních a emočních dovedností, podpora zdravého trávení a spánku
 • zvýšení komfortu a trvání doby na bříšku
 • relaxační techniky pro zklidnění dítěte i maminky

Cílem těchto cvičení je pomoci dítěti ke správnému rozvoji a zlepšení: zrakového a sluchového vnímání, zrakové i sluchové orientace, prostorové orientace, pravolevé orientace, rovnováhy, posílení hmatu – a v neposlední řadě je naučit i hře v kolektivu. U nás není důležité nutit dítě k pohybu, ale společně prožívat radost z něj a ze společně stráveného času. Proto neváhejte a přijďte mezi nás!

Více informací na tel.: 608 877 146 – Martina Řezáčková – Horšovský Týn, 724 254 550

INTENZIVNÍ BLOK FYZIOTERAPIE

Každý program je strukturován do bloku v délce trvání minimálně 5 dnů. Každý den obsahuje 4 a více hodin terapie. Program je vždy nastavován dle individuálních potřeb klienta a vstupního vyšetření týmu specialistů (lékař, fyzioterapeut, popř. ergoterapeut). Cena celkového programu se odvíjí od délky pobytu, počtu jednotlivých vyšetření a procedur u každého klienta zvlášť.

Program Fyzio 1

 • vstupní a výstupní vyšetření rehabilitačním lékařem
 • konzultace s hlavním fyzioterapeutem, návrh rehabilitačního programu
 • individuální fyzioterapie zaměřené na konkrétní problém
 • blok fyzikální terapie (elektroléčba, vodoléčba, termoterapie, laser, masáže)
 • instruktáž rodinného příslušníka pro základní denní cvičení
 • doporučení dalších možností doplňkových terapií, postupů v rámci dlouhodobého rehabilitačního plánu, tzn. nasměrování a koordinace dosavadních a budoucích terapií, návrh dostupných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
4 hodiny denně, časový harmonogram se individualizuje dle vstupního vyšetření a potřeb dítěte, rodiny, 1 blok (5 dní)

Program Fyzio Ergo

 • vstupní- výstupní vyšetření rehabilitačním lékařem
 • komplexní vyšetření, konzultace s hlavním fyzioterapeutem
 • individuální fyzioterapie zaměřené na konkrétní problém
 • ergoterapie 2 x v týdnu 60 minut
 • blok fyzikální terapie (elektroléčba, vodoléčba, termoterapie, laser, masáže)
 • instruktáž rodinného příslušníka pro základní denní cvičení
 • doporučení dalších možností doplňkových terapií, postupů v rámci dlouhodobého rehabilitačního plánu, tzn. nasměrování, jak dál s dítětem pracovat v budoucnosti, návrh dostupných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

Cena za 4 hodiny denně, 1 blok

U každého programu lze libovolně upravovat stanovenou nabídku služeb, časy, konkrétní terapie navýšit či ubrat podle doporučení lékaře, fyzioterapeuta a po konzultaci s rodinou. Je pouze na vás, co si z naší nabídky vyberete, ochotně pomůžeme sestavit léčebný program šitý přímo na míru.

Tyto služby nejsou hrazené z všeobecného zdravotního pojištění.

Ceník služeb

Program Fyzio 1 týden ………. 11 500,- Kč / 1 blok

Program Fyzio-Ergo 1 týden ………. 12 500,- Kč / 1 blok

Platba předem na účet nebo lze hradit kartou na místě. Veškeré podrobnosti na telefonu 728 880 268 nebo emailem helenasosova@gmail.com .

Parkování zdarma v areálu zdravotnického střediska. Primárně neposkytujeme ubytování.

PROGRAM VHODNÝ PRO DIAGNÓZY:

 • CENTRÁLNÍ A PERIFÉRNÍ OBRNY V DĚTSKÉM VĚKU
 • VROZENÉ A VÝVOJOVÉ VADY PHYBOVÉHO APARÁTU (SKOLIOZY, DYSPLÁZIE)
 • GENETICKÉ SYNDROMY

DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ

Základem každé kvalitní fyzioterapie je podrobné vstupní vyšetření.Fyzioterapeut si provede u každého dítěte:

 • kineziologický rozbor
 • hodnocení stavu hrubé a jemné motoriky
 • vyšetření primárních reflexů
 • polohové testy dle vývojové kineziologie u dětí do jednoho roku a hodnocení spontánní hybnosti

U mladých sportovců a větších dětí provádíme výkonnostní testování, vyšetření na podobarometrickém chodníku, funkční testování, počítačovou diagnostiku pomocí surfacer systému a podoscanneru. Veškerá vyšetření lze konzultovat s rehabilitačním lékařem a dětským neurologem, kteří s námi úzce spolupracují na jednom pracovišti.